Ephemer.pl » 13 grudnia 2016

Daily Archives: 13 grudnia 2016

Finanse

Przychody i rozchody – pomocne oprogramowanie

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) to obowiązek wielu podatników: m.in. spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za pomocą tej księgi prowadzi się ewidencję gospodarczą w firmie. Zapisuje się w niej wszystkie wydatki

Published by: