Dobry adwokat – w jakich sprawach może pomóc?

Comment

Finanse
dobry adwokat

Poszukując pomocy prawnika, często stawiamy na kancelarie polecane przez znajomych lub takie, które mają dobre opinie w internecie. W jakich sprawach jest nam w stanie pomóc dobry adwokat?

Sprawy majątkowe

Profesjonalna pomoc prawna obejmuje profesjonalne wsparcie klienta w walce o prawa np. do nieruchomości lub o odszkodowanie.

Własność

Sprawy z tego zakresu obejmują w głównej mierze kwestie związane z posiadaniem i zarządem nieruchomościami, np. poprzez ustanowienie lub zniesienie służebności bądź współwłasności. Mogą dotyczyć także podziału majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków.

Odszkodowania

O odszkodowanie można ubiegać się od sprawcy szkody. Szkoda może mieć charakter majątkowy, jak również dotyczyć zdrowia lub życia, co ma miejsca np. w przypadku błędów medycznych. Sprawca szkody jest zobowiązany do rekompensaty pieniężnej lub do przywrócenia stanu sprzed zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę.

Ostatnia wola

Jeżeli nie chcemy, aby w przypadku naszego majątku miała zastosowanie procedura dziedziczenia, zawarta w kodeksie cywilnym, warto sporządzić plan dziedziczenia. Szczególnie, gdy w skład majątku wchodzi przedsiębiorstwo. Pomoc prawna może także obejmować bliskich, którzy nagle stracili członka rodziny, który nie pozostawił testamentu. Kompleksowa pomoc prawna obejmuje reprezentację podczas postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Prawo rodzinne

Jest to szeroka gałąź prawa, która reguluje stosunki między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi. Zazwyczaj interwencja z zewnątrz jest potrzebna w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania rodziny lub jej rozpadu.

Inne publikacje  Karta czy gotówka? A może oba rozwiązania jednocześnie?

Rozwód

Zakończenie małżeństwa przez rozwód musi być poprzedzone zaistnieniem przesłanek ustawowych, czyli ustaniem trzech więzi między małżonkami:

  • emocjonalnej,
  • fizycznej,
  • gospodarczej.

Jeżeli małżonkowie nie są zgodni co do sposobu zakończenia małżeństwa, czyli tego z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia, sąd przeprowadzi szczegółowe postępowanie. Możliwe orzeczenia w takim przypadku to rozwód z winy obu stron albo z winy jednego z małżonków. Wina musi zostać udowodniona, a małżonek niewinny rozkładu pożycia może ubiegać o alimenty, o ile z powodu rozwodu popadł w niedostatek.

Opieka nad dziećmi

Kwestie opieki nad dziećmi rozwodzący się małżonkowie mogą przedstawić sądowi w formie planu opieki. Warto dążyć do porozumienia w tej kwestii, np. poprzez postępowanie mediacyjne z udziałem profesjonalnego mediatora, którym może być adwokat. Sąd, rozstrzygając o opiece nad dziećmi, bierze pod uwagę przede wszystkim dobro małoletnich.

Prawo karne

Kancelaria adwokacka z Bolesławca zajmuje się również kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego. Od momentu zatrzymania aż do ewentualnej apelacji, zespół prawników zapewnia ochronę praw klienta poprzez m. in. przygotowanie linii obrony oraz składanie wszelkich korzystnych dla niego wniosków procesowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *