Jakie szkolenia dla nauczycieli?

Comment

Szkolenia i coaching
szkolenie

Do obowiązków nauczyciela, jakie nakłada na niego Karna Nauczyciela, należy ciągłe doskonalenie. Podczas stażów na kolejne stopnie awansu zawodowego należy uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych oraz odpowiednio je udokumentować. W tym świetle wybór odpowiedniego szkolenia dla nauczycieli nie jest sprawą błahą.

Wybór tematyki szkolenia

Karta Nauczyciela mówi o doskonaleniu zawodowym i obowiązku uczestniczenia w różnych formach szkolenia ustawicznego, nie wyznacza jednak szczegółowych tematów czy obszarów, w których pedagog ma się kształcić. To nauczyciel wybiera formę i tematykę, sam bowiem planuje swój rozwój zawodowy.

Naturalnym wyborem jest wybór szkolenia związanego ze swoją dziedziną nauki. I tak nauczyciele wychowania artystycznego mogą brać udział w różnych warsztatach plastycznych, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedze o nowe techniki. Przydatne również są szkolenia dotyczące technik oceniania uczniów, prowadzenia zebrań z rodzicami i komunikacji z opiekunami uczniów czy z animacji czasu wolnego. Wymagania dotyczące awansu na nauczyciela mianowanego mówią też o zgłębianiu wiedzy na temat prawa oświatowego, więc szkolenia z tego zakresu są świetną okazją i do komplementarnego zdobycia wiedzy i do jej udokumentowania pod postacią zaświadczenia czy certyfikatu.

Formy szkoleń

Szkolenia organizowane są w formie otwartej i zamkniętej. Na otwarte należy zgłosić się we własnym zakresie, natomiast zamknięte mogą obejmować i zostać zorganizowane specjalnie dla pracowników danej szkoły.

Inne publikacje  Zamówienia publiczne na studiach podyplomowych

Warto też zwrócić uwagę na szkolenia online – w formie e-szkoleń czy webinariów. Są to bardzo wygodne formy kształcenia, ponieważ nauczyciel sam wybiera czas, który może poświęcić na naukę. E-szkolenia udostępniają materiały i ćwiczenia, z których można skorzystać, odesłać do sprawdzenia lub skonsultować mailowo z trenerem czy wykładowcą. Webinaria zaś mają formę spotykań online z prowadzącym zajęcia, podczas których może on prowadzić wykład, prezentację komentowaną na bieżąco itd. Zajęcia zwykle udostępniane są następnie w formie filmów – dla tych, którzy nie mogli wziąć w nich udziału na żywo.

Rynek szkoleń dla nauczycieli wciąż dynamicznie się rozwija, biorąc pod uwagę ich realne potrzeby. Warto korzystać z renomowanych ośrodków kształcenia nauczycieli, a wcześniej zasięgnąć opinii kolegów. Dobrą alternatywą są też projekty unijne, w których udział często jest bezpłatny.

Jeśli szkolenie zostanie dobrze wybrane, dopasowane i ciekawie prowadzone, staż na awans zawodowy nie musi być trudny, nudny i żmudny, ale może stać się okazją do realnego rozwoju własnych umiejętności, zainteresowań i pasji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *