Przychody i rozchody – pomocne oprogramowanie

Comment

Finanse Rozwiązania dla firm

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) to obowiązek wielu podatników: m.in. spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za pomocą tej księgi prowadzi się ewidencję gospodarczą w firmie. Zapisuje się w niej wszystkie wydatki (w tym również wynagrodzenia) i przychody oraz księguje się koszty związane z zakupem towarów handlowych oraz innych materiałów. Przy rejestrowaniu przychodów i rozchodów pomocne będzie specjalistyczne oprogramowanie.

Po co prowadzi się księgi przychodów i rozchodów?

Dzięki takiej ewidencji rejestruje się osiągane przychody i rozchody w przedsiębiorstwie. W księdze przychodów i rozchodów podatnik odnotowuje osiąganą sprzedaż oraz koszty związane z uzyskaniem przychodu, które wiążą się z prowadzeniem działalności. Dzięki KPiR przedsiębiorstwo może rozliczyć się z urzędem skarbowym (przede wszystkim na koniec roku, ale również w poszczególnych okresach). Na jej podstawie można szczegółowo określić zobowiązana podatkowe, które wynikają z  tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki księdze przychodów i rozchodów podatnicy mogą przeanalizować efektywność swojej pracy w danym okresie, na podstawie którego można przygotowywać okresowe zestawienia.

Elektroniczne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

KPiR można prowadzić na dwa główne podstawowe sposoby. Tradycyjna metoda polega na odręcznym prowadzeniu zapisów w formie papierowej. Dzięki rozwiązaniom współczesnych technologii księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w formie elektronicznej. Taki sposób prowadzenia ewidencji jest nie tylko wygodniejszy, ale umożliwia wprowadzenie wielu ciekawych rozwiązań, takich jak zestawienia z danych okresów, automatyczne podliczenia. Elektroniczne przechowywanie danych chroni je także przed zniszczeniem i zapobiega powstaniu ewentualnych błędów. Decydując się na korzystanie z oprogramowania należy mieć na uwadze wytyczne, które zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów. Elektroniczne księgi będą uznane za prawidłowe jeżeli: instrukcja obsługi programu komputerowego będzie określona szczegółowo na piśmie oraz jeśli zostanie zapewniony bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów. Dane powinny być przechowywane również na magnetycznych nośnikach informacji do czasu ich wydrukowania.

Inne publikacje  Ile kosztują koperty kurierskie?

Rejestrowanie przychodów i rozchodów to jeden z częstszych obowiązków wielu podatników. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może odbywać się w wersji papierowej bądź elektronicznej. Druga metoda staje się obecnie coraz bardziej popularna ze względu na wygodę i bardziej rozbudowane możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *