Wybierz BHP na studiach podyplomowych

Comment

Szkolenia i coaching

Ten kierunek studiów skierowany jest do osób, które już podjęły pracę w działach bezpieczeństwa pracy bądź z tym zawodem wiążą swoją przyszłość. Ale nie tylko.

Studia podyplomowe z zakresu BHP to również cenna specjalizacja dla menedżerów średniego szczebla, szczególnie z branży przemysłowej i budowlanej, w której wiedza z zakresu BHP może być niezbędna w codziennej pracy – i ze względu na bezpieczeństwo podwładnych, za które odpowiadają, i ze względu na liczne obwarowania pracy w tych branżach przepisami i dokumentacją mająca gwarantować higienę i bezpieczeństwo osób zatrudnionych. Kierunek ten jest również niezbędny osobom, które chcą pełnić funkcję społecznych inspektorów pracy, a także specjalistom odpowiadającym w przedsiębiorstwach nie tylko za BHP, ale i ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Kontrola BHP

Charakterystyka kierunku

Przede wszystkim ukończenie studiów podyplomowych z tego zakresu pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

W trakcie zwykle 2 semestrów nauki zdobywa się kompletną wiedzę w zakresie zarządzania BHP w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu oraz przeprowadzania tak dobrze wszystkim znanych obowiązkowych szkoleń BHP dla nowych i stałych pracowników.

Ważnym elementem programu jest też zwykle ocena zagrożeń w danym środowisku oraz umiejętność ustalania przyczyn i okoliczności wypadków w pracy.

Inne publikacje  Kariera po studiach MBA

To twarde umiejętności przydatne na co dzień w pracy specjalistów ds. BHP, ale dobre studia dają coś jeszcze: podnoszą świadomość powagi tego zagadnienia i uczą, jak budować kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracujących.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

Studia podyplomowe z BHP prowadzi wiele uczelni wyższych, głównie uczelnie ekonomiczne i techniczne. Oczywiście w programie studiów muszą się znaleźć obowiązkowe zagadnienia określone w rozporządzeniu, ale organizatorzy studiów podyplomowych prześcigają się w ich uatrakcyjnieniu i tworzeniu autorskich programów. Niektóre studia tworzone są przy współpracy ze specjalistami ze straży pożarnej, inne korzystają z najnowszych technologii i pokazują, jak można je wykorzystywać w codziennej pracy w celu podniesienia bezpieczeństwa. Istnieje też możliwość odbycia kursów pierwszej pomocy i uzyskania stosownych zaświadczeń. Różny jest tez zakres ćwiczeń , warsztatów i analizy konkretnych przypadków.

Przed wyborem warto zatem określić, na czym dokładnie nam zależy i co będzie najbardziej przydatne w obecnej czy przyszłej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *