Ephemer.pl » 14 stycznia 2024

Daily Archives: 14 stycznia 2024

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza to sprawnie funkcjonująca fundacja, pełniąca rolę forum dla władz największych miast w Polsce. Jako że założona została w 1990 roku, początkowo przyświecał jej cel wypracowania zasad postkomunistycznej współpracy pomiędzy miastami. Od tamtego czasu statutowe

Published by: