Unia Metropolii Polskich

Comment

Szkolenia i coaching
kurier na ulicy

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza to sprawnie funkcjonująca fundacja, pełniąca rolę forum dla władz największych miast w Polsce. Jako że założona została w 1990 roku, początkowo przyświecał jej cel wypracowania zasad postkomunistycznej współpracy pomiędzy miastami. Od tamtego czasu statutowe cele Unii Metropolii Polskich wyewoluowały. (https://metropolie.pl/)

Czym zajmuje się obecnie Unia Metropolii Polskich? 

Przedstawiciele miast zrzeszonych w ramach Unii wierzą, że zrównoważony rozwój miast w kraju, przekłada się na rosnącą siłę całej polskiej państwowości i co za tym idzie umocnienie pozycji Polski nie tylko w Europie, ale i na świecie. Co za tym idzie, głównymi gałęziami, na których skupiają się działania fundacji, są: wsparcie dla rozwoju samorządności, zarówno terytorialnej, jak i gospodarczej, promocja skutecznych inicjatyw, mających na celu stworzenie lub usprawnienie działania struktur regionalnych. Rada fundacji nie zapomina również o wypracowywaniu kolektywnych rozwiązań problemów charakterystycznych na obszarach metropolitalnych. Aby działania przyniosły wymierne skutki, pracownicy fundacji pamiętają również o nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z organami państwa oraz organizacjami rozwoju, wśród których znajdują się również zagraniczne. Przekłada się to realnie na poziom zintegrowania z zagranicą. 

Inne publikacje  Informatyka na studiach podyplomowych

Jakie miasta biorą udział w działaniach Unii? 

Unia Metropolii Polskich powstała z inicjatywy prezydentów Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy. Utworzyli oni Radę fundacji oraz zostali istotną częścią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która to komisja do teraz jest ważnym pośrednikiem dialogu pomiędzy Unią a rządem. Do Unii Metropolii Polskich z czasem dołączyły też: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, czyli łącznie częścią Unii jest aż 12 polskich miast. Co więcej, wszystkie oprócz Szczecina i Krakowa należą równocześnie do Eurocities, czyli stowarzyszenia wielkich miast europejskich. 

Jak realizowane są cele Unii Metropolii Polskich? 

Praktyczna realizacja obranych celów statutowych przejawia się w licznych działaniach. Organizowane są liczne konferencje i konwersatoria, dotyczą najbardziej palących zagadnień funkcjonowania miast oraz ich mieszkańców. Co istotne biorą w nich udział nie tylko politycy, ale również znakomicie zapoznani z omawianymi tematami eksperci. Naukowcy związani z Unią Metropolii Polskich przeprowadzają skomplikowane analizy, a ich wyniki publikują w czasopismach. Poruszane zagadnienia są często bardzo praktyczne i osadzone w realiach nowoczesności. Wspomnieć tu można, chociażby, działania w celu uregulowania zasad najmu krótkoterminowego, edukację w kwestii oszczędzania na energii czy liczne działania przybliżające zasady działań cyfryzacyjnych. Uwadze działaczy nie uchodzą również zagadnienia takie jak: zdrowie i sport, w tym sport niepełnosprawnych, finanse i budżety czy polityka migracyjna. 

Inne publikacje  Sprawdź studia podyplomowe i ich kierunki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *